எஸ். தியடோர் பாஸ்கரன் (தமிழில் - கார்த்திக் பாலசுப்பிரமணியன்