கேள்விகள்: விஸ்வாமித்திரன், தமிழில்: அஜீதன், சித்ரா. தட்டச்சு உதவி: தினேஷ் குமார்