தட்டச்சு உதவி: தினேஷ் குமார் :: ரோஜா முத்தையா நூலகத்தில் இருந்து கட்டுரையை பிரதி எடுத்து வந்தவர் கார்த்திக்.