பி.கே.நாயர் :: தமிழில் : அம்ஷன்குமார் :: தட்டச்சு உதவி: தினேஷ் குமார்