இந்த இதழில் (2021-10-04)

கறுப்பின மக்களின் மீட்பர்களா வெள்ளையினத்தவர்? - மிஸ்ஸிஸிப்பி பர்னிங் : யமுனா ராஜேந்திரன், அம்சவள்ளி உரையாடல்

ஆலன் பார்க்கர் இயக்கத்தில் 1988ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் மிஸ்ஸிஸிப்பி பர்னிங். 1964ஆம் ஆண்டு நடந்த உண்ம...

My Son Is Gay : தமிழில் முக்கியமான உரையாடல்களை ஏற்படுத்துகிற சுயாதீன குயர் திரைப்படம். 

சமபாலீர்ப்பாளர்கள் தங்கள் பாலினம் பாலீர்ப்பு சார்ந்து எல்லாவற்றையும் பொதுவாக வெளிப்படுத்தி வாழ தொடங்...

காதலிப்போம்! சுதந்திரமாக காதலிப்போம்: இந்திய குயர் சினிமா, "I AM OMAR" சுயாதீன சினிமா பற்றிய நோக்கு. 

ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஈர்க்கப்படுவதும், காதல் கொள்வது, காமம் கொள்வது எவ்வளவு இயல்போ அதே அளவுக்கு இயல்பு...