இந்த இதழில் (2020-05-01)

நத்தை போல் வாழப் பழகு!

அறிவியல் புனைவு- த்ரில்லர் வகைமையில் ஸ்பானிஷ் மொழியில் வெளியான இப்படத்தின் இயக்குநர் கால்டர் கேஸ்டெல...